Αίτηση γονέα για αξιολόγηση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Έντυπο 5. Αίτηση γονέα / κηδεμόνα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για αξιολόγηση μαθητή/τριας (υποβάλλεται από το γονέα στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)