Ανακοινώσεις 2021-2022    -   παλιότερες ανακοινώσεις

 

Νόμος 4823/2021
"Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις".
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Σ.Δ.Ε.Υ. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Δ.Υ. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με επισημάνσεις για την έκδοση και ισχύ των αξιολογικών εκθέσεων - γνωματεύσεων Δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα που αξιολογούν μαθησιακές δυσκολίες

Τι γίνεται όταν έχουμε πολλές γνωματεύσεις για Τμήμα Ένταξης;


(βλέπε άρθρο 28)

 

11/1/2022: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ξεκίνησε το πρόγραμμα λογοθεραπευτικής υποστήριξης μαθητών της περιοχής αρμοδιότητας του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου από σήμερα 11/1/2022 από τις λογοθεραπεύτριες του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό από την οικεία Σχολική Επιτροπή. Το πρόγραμμα υλοποιείται μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος του σχολείου (χρόνος έναρξης 13.30, - χρόνος λήξης 15.55). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από γονείς, υποβλήθηκαν στο ΚΕΔΑΣΥ Νάξου 36 αιτήσεις για λογοθεραπευτική υποστήριξη μαθητών. Κάποιες από αυτές αφορούν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αρκετές αφορούν άλλα νησιά εκτός Νάξου. Θα υποστηριχθούν αρχικά 6 μαθητές με δύο ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν εξαρχής. Αιτήσεις για μαθητές γυμνασίου - λυκείου και μεγάλων τάξεων δημοτικού, καθώς και αιτήσεις για μαθητές άλλων νησιών θα διερευνηθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας των λογοθεραπευτριών του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου με τους γονείς  για διερεύνηση της ανάγκηςκαι δυνατότητας υποστήριξης. 

 

ΕΥΧΕΣ

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Το Δελτίο Τύπου είναι μια σύντομη ενημέρωση για τις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου. Η ενημέρωση αυτή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο της γνώσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου για το έργο των δομών αυτών και τα ενδεχόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στόχος είναι η συμβολή όλων στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας αυτών των δομών.

 

 

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του προσωπικού μας και προκειμένου τα μέλη των διεπιστημονικών ομάδων να σχηματίσουν σαφέστερη εικόνα για το σχολικό πλαίσιο  των ΣΜΕΑΕ της Νάξου και έκδοση αντίστοιχων αξιολογικών εκθέσεων, κρίθηκε χρήσιμη η επίσκεψη συγκεκριμένων μελών του προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ της Νάξου για συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ΣΜΕΑΕ, ως εξής:

 

 

 

Ο Προϊστάμενος και το προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σας εύχονται δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία!

 

Ο ιστότοπός μας βρίσκεται σε σταδιακή διαδικασία ενημέρωσης για λίγες μέρες, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές που προέκυψαν από τον Νόμο 4823/2021.

 

 

 

επιστροφή     παλιότερες ανακοινώσεις