Δράσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου από Δεκέμβρη 2018 (έναρξη λειτουργίας του) – Ιούνιο 2019

Εδώ αναρτώνται οι δράσεις του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου (ενημερωτικές, επιμορφωτικές, κ.ά.)

 

Δράσεις 2021-2022  - Δράσεις 2020-2021Δράσεις 2019-2020

 

 

 

12/6/2019 - Απείρανθος Νάξου: Υπηρεσιακή επίσκεψη μελών του ΚΕΣΥ Νάξου στο Δημ. Σχολείο Απειράνθου μετά από σχετικό αίτημα του σχολείου

 

11/6/2019 - Νάξος: Τακτική τριμηνιαία συνάντηση συνεργασίας ΚΕΣΥ Νάξου με ΕΔΕΑΥ Νάξου. 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου - 12.00-14.00

 

29/5/2019 - Αθήνα: Συμμετοχή Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Νάξου στην Ημερίδα Ενημέρωσης – Δικτύωσης των  Συμβούλων Σταδιοδρομίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των στελεχών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που διοργανώνει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.-  Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας

 

17/5/2019 - 1ο Γυμνάσιο Νάξου: Συμμετοχή προσωπικού του ΚΕΣΥ Νάξου (Λακκοβικιώτη Στεργιανής και Μπακούρου Γιαννούλας, ψυχολόγων, Λιζάρδου Ιωάννας, Κοινωνικής Λειτουργού) στη Θεματική Εβδομάδα με ενημέρωση των μαθητών και βιωματική προσέγγιση του θέματος "Σχολική Βία - Εκφοβισμός".

η αφίσα των μαθητών

10/4/2019 - Πάρος: Ενημερωτική  συνάντηση Προϊσταμένου ΚΕΣΥ με Δ/ντές-ντριες Δημοτικών Σχολείων Πάρου με θέμα: «Καθορισμός τρόπων συνεργασίας ΚΕΣΥ - Σχολείων – Διαδικασία αξιολόγησης μαθητών από το ΚΕΣΥ – ο ρόλος της Ομάδας Εκπ/κής Υποστήριξης».

 

10/4/2019 - Πάρος: Συμμετοχή Προϊσταμένου ΚΕΣΥ στην επιμορφωτική ημερίδα Συντονιστή Ε.Ε. Δημοτ. Εκπ/σης στη Πάρο. Θέμα εργαστηρίου: " Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού"

 

9/4/2019 - Νάξος: Συμμετοχή Προϊσταμένου ΚΕΣΥ στην επιμορφωτική ημερίδα Συντονιστή Ε.Ε. Δημοτ. Εκπ/σης στη Νάξο. Θέμα εργαστηρίου: " Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού"

 

6/3/2019: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αρσενίου - Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων: Εκδήλωση για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Ώρα: 19.30

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν με ομιλία τα εξής μέλη του προσωπικού μας:

·         Κων/νος Κλουβάτος – Προϊστάμενος ΚΕΣΥ Νάξου, με ομιλία: «Σχολική Βία και Εκφοβισμός – μύθοι και πραγματικότητα – αίτια και πρακτικές πρόληψης»

·         Στεργιανή Λακκοβικιώτη – Ψυχολόγος, με ομιλία: «Θυμός – επιθετική συμπεριφορά σε παιδιά και εφήβους»

·         Γιαννούλα Μπακούρου – Ψυχολόγος, με ομιλία: «Διαταραχές συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους»

·          Σωτηρία Ζουρνατζή – Κοινωνική Λειτουργός, με ομιλία: «Ο ρόλος της οικογένειας στη διαχείριση το θυμού και της επιθετικότητας»

 

6/3/2019: Ενημερωτική συνάντηση με Δ/ντές και Προϊσταμένους Δημ. Σχολείων Νάξου με θέμα: «Καθορισμός τρόπων συνεργασίας ΚΕΣΥ - Σχολείων – Διαδικασία αξιολόγησης μαθητών από το ΚΕΣΥ – ο ρόλος της ΕΔΕΑΥ – Ομάδας Εκπ/κής Υποστήριξης - Σύνταξη και εφαρμογή Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης»

 

1/3/2019: Τακτική τριμηνιαία συνάντηση συνεργασίας με μέλη της ΕΔΕΑΥ Νάξου με θέμα: «Καθορισμός τρόπων συνεργασίας ΚΕΣΥ - Σχολείων – Διαδικασία αξιολόγησης μαθητών από το ΚΕΣΥ – ο ρόλος της ΕΔΕΑΥ – Ομάδας Εκπ/κής Υποστήριξης - Σύνταξη και εφαρμογή Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης»

 

15/2/2019: ενδοϋπηρεσιακή συνάντηση με θέμα: "Τρέχοντα θέματα λειτουργίας του ΚΕΣΥ"

 

1/2/2019: 6η ενδοϋπηρεσιακή συνάντηση με θέμα: "Ενδεικτικό Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα - Υλικό για διαφοροποίηση διδασκαλίας - Προγραμματισμός Δράσης - Ενημερωτικές δράσεις ΚΕΣΥ (δια ζώσης και εξ αποστάσεως)"

 

29/1/2019: 1η Υπηρεσιακή συνάντηση υπό τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Ν. Αιγαίου στη Σύρο. Με συμμετοχή των μελών του 1ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου, των Προϊσταμένων των δύο ΚΕΣΥ Ν. Κυκλάδων και των Δ/ντών Αθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων.

 

25/1/2019: 5η ενδοϋπηρεσιακή συνάντηση με θέμα: "Δημιουργία ψηφιακής υπογραφής των μελών του εκπαιδευτκού προσωπικού του ΚΕΣΥ".  Εργαστηριακή εγκατάσταση σχετικών πιστοποιητικών και λογισμικού στους προσωπικούς υπολογιστές των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΚΕΣΥ -  ψηφιακή υπογραφή εγγράφων - πρακτική εφαρμογή (υλοποίηση εργαστηρίου: Προϊστάμενος του ΚΕΣΥ).

 

18/1/2019: 4η ενδοϋπηρεσιακή συνάντηση με θέμα: "Διαδικασία αξιολόγησης μαθητών από το ΚΕΣΥ"

 

20/12/2018: Ορισμός Υπευθύνων Επικοινωνίας ΚΕΣΥ με σχολεία

 

19/12/2018: Σύνταξη καταλόγου ερωτημάτων για θέματα λειτουργίας των ΚΕΣΥ. Ερωτήματα και απαντήσεις σε επιμέρους ερωτήματα συγκεντρώθηκαν από 6 ΚΕΣΥ μέσω κοινόχρηστου εγγράφου (έγγραφα google). Ο κατάλογος έχει απσταλεί στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής.

 

14/12/2018: 3η ενδοϋπηρεσιακή συνάντηση με θέμα: "Μελέτη Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΣΥ - Καθηκοντολογίου εκπ/κού προσωπικού του ΚΕΣΥ"

 

10/12/2018: 2η ενδοϋπηρεσιακή συνάντηση με θέμα: "Αναδιατύπωση - αναμόρφωση εντύπων για αξιολόγηση μαθητών από το ΚΕΣΥ - Παρουσίαση ιστότοπου ΚΕΣΥ από τον Προϊστάμενο του ΚΕΣΥ"

 

4/12/2018: 1η ενδοϋπηρεσιακή συνάντηση με θέμα: "Μελέτη αρμοδιοτήτων και νέου πλαισίου λειτουργίας του ΚΕΣΥ"

 

 

Δράσεις 2021-2022  - Δράσεις 2020-2021Δράσεις 2019-2020