Ανίχνευση μαθησιακών - ψυχοκοινωνικών  δυσκολιών - αναγκών

Γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν εδώ τα διαθέσιμα εργαλεία ανίχνευσης μαθησιακών ή ψυχοκοινωνικών δυσκολιών - αναγκών των μαθητών σε πρώτο επίπεδο από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των εργαλείων, ερμηνεία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και, όπου απαιτείται, με τη βοήθεια ειδικών (π.χ. μελών του ΚΕΣΥ). Επίσης, για τη χορήγηση οιωνδήποτε ψυχομετρικών εργαλείων σε μαθητές είναι αναγκαία η συγκατάθεση των γονέων.

Υπάρχουν διαθέσιμα τα παρακάτω εργαλεία: 

Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων Μαθησιακής Ετοιμότητας

Πρόκειται για λίστες ελέγχου που περιλαμβάνονται στο Βιβλίο "Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας - Βιβλίο Εκπαιδευτικού" - Έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Τμημάτων Ένταξης και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Οι λίστες ελέγχουν το βαθμό ανάπτυξης (α)  του Προφορικού Λόγου, (β) της ψυχοκινητικότητας, (γ) των νοητικών ικανοτήτων και (δ) της συναισθηματικής οργάνωσης (Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στο   http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=200&ep=14)

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, "η καταγραφή στις Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ) προϋποθέτει τη συστηματική παρατήρηση. Αυτή αποτελεί μέρος της αρχικής εμπειρικής αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτικός, αφού προηγουμένως αποφασίσει τους άξονες που εμπίπτουν στις ανάγκες του μαθητή, παρατηρεί τη συμπεριφορά του παιδιού στην αίθουσα, το προαύλιο και έξω από το σχολείο, καθώς και την αλληλεπίδραση στις σχέσεις του με τους συνομηλίκους, τους εκπαιδευτικούς και τα άλλα πρόσωπα του σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος. Μέσα από τη συστηματική εμπειρική παρατήρηση ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής συλλέγει πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, συγκεντρώνει στοιχεία για το μαθητή, τα οποία διευκολύνουν τη διαδικασία καταγραφής στις Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων και στη συνέχεια το σχεδιασμό των διδακτικών προγραμμάτων"

Τεστ Αναγνωστικής Ετοιμότητας για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Πρόκειται για έναν έλεγχο της αναγνωστικής ετοιμότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας, προσαρμοσμένο από το Γιώργο Αλβανόπουλο, Προϊστάμενο ΚΕΣΥ Δράμας (http://kesy.dra.sch.gr)

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς

Πρόκειται για το εργαλείο ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να χορηγηθεί από τους εκπαιδευτικούς σε μαθητές. Περιλαμβάνει τις εξής κλίμακες: (α) Πρόσληψη, (β) Παραγωγή, (γ) Ανάγνωση, (δ) Γραφή, (ε) Συλλογισμός και (στ) Μαθηματικά. Το εργαλείο αυτό αποτελεί τμήμα του Έργου "Κατασκευή και Στάθμιση 12 Διερευνητικών-Ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των Μαθησιακών Δυσκολιών" (Υπεύθυνος: Κων/νος Πόρποδας). Πληροφορίες για το εργαλείο, οδηγίες χορήγησης και υπολογισμού των αποτελεσμάτων υπάρχουν διαθέσιμα στο http://www.dyskolies.gr/index.php/aks?id=59:erg7&catid=7:ergaleia

Αλλα άτυπα εργαλεία

Πρόκειται για ενδεικτικούς άτυπους ελέγχους μαθησιακών δυσκολιών που βρίσκονται διαθέσιμοι στο http://www.dyskolies.gr/index.php/aks

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (Σουζάνα Παντελιάδου - Αντωνία Πατσιοδήμου)

Περιλαμβάνει 25 Πρωτόκολλα διδακτικής αξιολόγησης στις εξής κατηγορίες:
Α. Αξιολόγηση κινήτρων, Β. Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία, Γ. Παρατήρηση, Δ. Εφαρμογές διδακτικής αξιολόγησης στη Γλώσσα, Ε. Εφαρμογές διδακτικής αξιολόγησης στα Μαθηματικά και ΣΤ. Αξιολόγηση ομαδικών εργαστηριακών δραστηριοτήτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κων/νος Πόρποδας)

Περιλαμβάνει άτυπα τεστ για την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών για τους περισσότερους γνωστικούς τομείς

Κοινωνιομετρικός Έλεγχος της τάξης - Οδηγίες για δημιουργία Κοινωνιογράμματος (Συντάκτης οδηγού: Κων/νος Κλουβάτος)

Διενέργεια κοινωνιομετρικού ελέγχου για τη διαπίστωση των κοινωνικών σχέσεων - αλληλεπιδράσεων στην τάξη σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, π.χ. πριν και μετά την εφαρμογή του Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις  και τον τρόπο διενέργειας κοινωνιομετρικού ελέγχου δείτε στο:  http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/images/pdf/keimena/yliko/enotita_a/klouvatos.pdf (κεφάλαιο 4 και 5 και Παράρτημα) ή, αντίστοιχα, στο http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-29-21/25-a3-klouv?start=2

Οδηγίες για τη δημιουργία κοινωνιογράμματος με απλούστατο τρόπο, με τη χρήση του λογισμικού GroupDynamics, δείτε εδώ: Δημιουργία Κοινωνιογράμματος με το λογισμικό GroupDynamics 

Το λογισμικό παρέχεται δωρεάν. Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: http://groupdynamics.en.softonic.com

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Το λογισμικό αυτό αποτελεί τμήμα του Έργου "Κατασκευή και Στάθμιση 12 Διερευνητικών-Ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των Μαθησιακών Δυσκολιών" (Υπεύθυνος: Κων/νος Πόρποδας).
Το λογισμικό είναι αυτοματοποιημένο για χρήση του από τον ίδιο το μαθητή χωρίς την παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Τα αποτελέσματά του , πληροφορίες και οδηγίες χρήσης του υπάρχουν διαθέσιμα στο http://www.dyskolies.gr/index.php/aks/11-aksiologisi/60-erg11.