Διαρρύθμιση σχολικής τάξης

Οι συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να προδιαθέσουν αντίστοιχα τους συντελεστές του εκπαιδευτικού έργου, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η διαρρύθμιση της σχολικής τάξης, αντίστοιχα, μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Ενδεικτικά σχετικά αρχεία:

 

Οργάνωση του χώρου και Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία - Δ. Γερμανός

 

 

Διαρρύθμιση της τάξης - Δ. Γερμανός

 

 

Χώρος και συνεργασία - Δ. Γερμανός

 

 

Οργάνωση του υλικού περιβάλλοντος της μάθησης - Δ. Θεοδώρου       

προηγούμενη σελίδα