Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας στη σύγχρονη ανομοιογενή τάξη

Επιλεγμένο επιμορφωτικό Υλικό για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στον ιστότοπο του πρώην Σχολικού Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Κων/νου Κλουβάτου: http://klouvatos.mysch.gr/diaforopoiisi_didaskalias.htm

http://archeia.moec.gov.cy/sd/288/koutsakos.pdf