Διαχείριση σχολικής τάξης

Το μέγα ζητούμενο της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης ήταν εξαρχής η αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης. Πολλές θεωρίες και πρακτικές εφαρμογές αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό στο πέρασμα του χρόνου. Σήμερα, θα μπορούσε να συνοψίσει κανείς τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της σύγχρονης πολύμορφης τάξης στα εξής: Άριστη γνώση του διδακτικού αντικειμένου και των στόχων του αναλυτικού προγράμματος, βαθιά γνώση των σύγχρονων ψυχο-παιδαγωγικών θεωριών, εξοικείωση με τις διατιθέμενες στρατηγικές - τεχνικές - μεθόδους - μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης, ευχέρεια στην εφαρμογή των αρχών διαφοροποιημένης διδασκαλίας - μάθησης και των ομαδοσυνεργατικών προσεγγίσεων.

Η πλήρωση όλων των παραπάνω προϋποθέσεων δεν εγγυάται την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης αν δε συντρέχουν δύο ακόμη σημαντικότατες προϋποθέσεις: Η "ενσυναίσθηση" και η "παιδαγωγική αγάπη" για καθένα μαθητή ξεχωριστά.

Ένα βιντεάκι που πρέπει να δει και να ξαναδεί κάθε εκπαιδευτικός: "Πώς πρέπει να είναι ο δάσκαλος" ή "Η δύναμη της παιδαγωγικής αγάπης"

  

Ολόκληρη η συνέντευξη του Χρίστου Τσολάκη εδώ

 

Η εφαρμογή της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης στην τάξη: Ο ρόλος της Ενσυναίσθησης   

 

 

 

Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης - Α΄ τόμος

 

Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης - Β΄ τόμος

 

Στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας (βλέπε υποσελίδα "Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία - μάθηση)

προηγούμενη σελίδα