Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Εδώ παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών. Επισημαίνεται ότι το ΚΕΣΥ Νάξου δε διαθέτει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Για την αξιοποίηση του υλικού μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες του ΚΕΣΥ Νάξου που περιλαμβάνονται εδώ και το ψηφιακό έντυπο "Σχεδιάζω τη Σταδιοδρομία μου: 22 προτάσεις-κλειδιά για μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου" του ΕΚΠΑ.

 

 

Ας αρχίσουμε από ένα σχετικό βίντεο για τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημοι φορείς Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

 

Ενδεικτικά βίντεο επαγγελμάτων (ΕΟΠΠΕΠ)

 

 

 

Εύδοξος: Λίστα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Τμημάτων - Προγράμματα Σπουδών

 Εφαρμογές για Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (sep4u.gr)

(Σχολές, Επαγγέλματα, Βάσεις, Ειδικά μαθήματα κ.ο.κ.) 

 

 

 

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

1. Ο ΕΟΠΠΕΠ φιλοξενεί στον ιστότοπό του και παρέχει ελεύθερα προσβάσιμο Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές. Για να ξεκινήσει κάποιος το τεστ απαιτείται εγγραφή με username,, password, έγκυρη διεύθυνση email και λοιπά στοιχεία.

 

2. Στον ιστότοπο του συναδέλφου Διον. Παρούτσα φιλοξενείται προσβάσιμο το Τεστ Προσωπικότητας του Holland στην ελληνική γλώσσα. Δεν απαιτείται καμία εγγραφή. Η ολοκλήρωση του τεστ δίνει αποτελέσματα για τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε κάθε προσωπικότητα.

3. Το Sheridan College φιλοξενεί στον ιστότοπό του και παρέχει ελεύθερα προσβάσιμο Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές. Δεν απαιτείται καμία εγγραφή. Το τεστ είναι στην Αγγλική.

 

4. Το Career Explorer είναι ένας άλλος διερευνητικός έλεγχος των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών, που λειτουργεί καθοδηγητικά στη λήψη αποφάσεων. Το τεστ είναι στην Αγγλική.

 

Τα ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ απευθύνονται σε ενήλικες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, μπορούν να σας βοηθήσουν να καταρτήσετε σχέδια δράσης στις επιλογές που κάνετε χαράσσοντας τη σταδιοδρομία σας.

 

Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων

 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Δείτε ακόμη περισσότερο υλικό για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στον ιστολόγιο COMPASS του ΚΕΣΥ Φλώρινας

 

προηγούμενη σελίδα