Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη

Εδώ παρατίθενται διάφορα χρήσιμα εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Στόχος είναι η καλύτερη προσαρμογής της διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας με ελκυστικότερο και αποδοτικότερο τρόπο, επ' ωφελεία όλων των μαθητών.

προηγούμενη σελίδα