Προγράμματα Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό και από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

 

Α. Πρόγραμμα Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων μετάβασης είναι βέβαιο ότι βοηθάει σημαντικά στην αρχική προσαρμογή των νηπίων στο σχολικό περιβάλλον και στην αποβολή του άγχους μετάβασης.

 

Β. Πρόγραμμα Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (η περυσινή πρόταση -2017-2018 - του Σχολ. Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Δημοτ. Εκπ/σης Κυκλάδων)

Έχοντας διαπιστωθεί μέσα από την πολυετή εφαρμογή του (2012-2018) η ευεργετική δράση του συγκεκριμένου προγράμματος μετάβασης στους μαθητές του δημοτικού που την επόμενη σχολική χρονιά φοιτούν στο Γυμνάσιο, ανεπιφύλακτα προτείνουμε και φέτος, από άλλη θέση, την εφαρμογή του παραπάνω Προγράμματος Μετάβασης . ΠΡΟΣΟΧΗ! Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αναφέρεται σε προηγούμενο σχολικό έτος.

 

προηγούμενη σελίδα