Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία - μάθηση

Τόσο η σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες όσο και η σχετική έρευνα δείχνουν ότι οι ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας - μάθησης αποφέρουν θετικότατα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και  συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στη διαχείριση της σύγχρονης πολύμορφης τάξης. Οι ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις αποδίδουν περισσότερο αν η εφαρμογή τους ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από το νηπιαγωγείο ή τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, και συνεχίσουν να εφαρμόζονται με συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια των σχολικών χρόνων.

Επιμορφωτικό υλικό για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

   

 

 

 

 

Επιμορφωτικό υλικό για πρακτική εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας σε ανομοιογενείς τάξεις

Περιλαμβάνονται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά στοιχεία για την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης.

  

 

 

 

Στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας (όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό του Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού Γυμνασίου)

Για πρώτη φορά τόσες συγκεντρωμένες και οργανωμένες στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα και σχολικές τάξεις. Πολλές από αυτές έχουν ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα.

 

προηγούμενη σελίδα