Το κοινωνιόγραμμα της τάξης μου

Μέσα στην τάξη, αλλά και στο προαύλιο την ώρα του διαλείμματος, αναπτύσσονται κοινωνικές αλληλεπιδράσεις οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά και επίδοση των μαθητών. Πολλοί εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν την τεράστια χρησιμότητα του κοινωνιομετρικού ελέγχου της τάξης για τη διερεύνηση και την αποκατάσταση των διαμαθητικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων σε περιόδους έντασης. Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής;  Ποιος συγκεντρώνει τις περισσότερες απορρίψεις και από ποιους συμμαθητές του; Κατά πόσο η εικόνα του εκπαιδευτικού για τις μαθητικές σχέσεις συμφωνεί με τα αποτελέσματα του κοινωνιομετρικού ελέγχου; Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να παρέμβει για να αποκαταστήσει την αλληλοαποδοχή και τον αλληλοσεβασμό; Το κοινωνιόγραμμα με το λογισμικό GroupDynamics με πολύ εύκολο και παραστατικό τρόπο αποκαλύπτει τις διαπροσωπικές σχέσεις εντός της μαθητικής ομάδας της τάξης σε συγκεκριμένη τομή του χρόνου

(Δείτε παρακάτω οδηγίες χρήσης, κατεβάστε το λογισμικό, δείτε έτοιμο κοινωνιόγραμμα τάξης και ανάλυση κοινωνιογράμματος τάξης)

(Μια καλή ιδέα είναι η διενέργεια κοινωνιομετρικού ελέγχου πριν ή/και μετά την εφαρμογή του Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης)

Επιμορφωτικό υλικό για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις

προηγούμενη σελίδα